Luonteenvahvuudet äitiyden voimavarana

posted in: Blogi | 0

 

Luonteenvahvuudet äitiys voimavarat VauMiiKuva: Minna Korkia-Aho

Luonteenvahvuudet äitiyden voimavarana

Tässä blogitekstissä kerron luonteenvahvuuksista; mitä ne ovat, miten ne määritellään, ja mikä merkitys niillä on hyvinvoinnille erityisesti äidin näkökulmasta.

Vain 1/3 meistä tunnistaa omat vahvuutensa

Ihmismieli on siitä ”jännää sorttia”, että sillä on taipumus keskittyä negatiivisiin asioihin enemmän kuin positiivisiin, puhutaan negatiivisesta vinoumasta. Nostan käden pystyyn ja tunnustan, että minun mieleni on ollut tähän erityisen pystyväinen. Vahvuusajattelu avasi minulle itselleni aivan uudenlaisen tavan katsoa itseäni. Jopa ne asiat, mitä olin pitänyt aiemmin lähinnä oman mieleni omituisina vinoumina tai ”liian kireällä olevina ruuveina”, näyttäytyivät uudessa valossa. Ymmärsin, kuinka voin hyötyä näistä ominaisuuksista, joihin niin moneen kertaan olin tiedostamattani turvautunut tiukan paikan tullen aiemminkin.

Sillä niin paljon, kuin näenkin hyvää ja kaunista puolisossani, lapsissani, ystävissäni, muissa äideissä, minun ei ole ollut helppo nähdä sitä itsessäni. Niinä vuosina, kun opettelin kahden pienen pojan äidiksi, näin ympärilläni toinen toistaan upeampia äitejä; ihailin kokkaustaitoja, pedanttia kestovaippailua, täydellisesti puettuja lapsia, väsymätöntä ohjelmapalvelua, siisteyttä säihkyviä koteja, huoliteltuja kasvoja,… ja yritin itse olla yhtä hyvä, yhtä aikaa ja aivan kaikessa. Ja voi luoja, miten uupunut tuolloin olinkaan; kun pätkittyihin uniin vielä lisättiin tämä valtava riittämättömyyden riippakivi ja sitkeä suorittaminen, niin soppa oli sillä selvä.

Positiivinen psykologia on tutkinut paljon vahvuuksia

Positiivinen psykologia on tutkinut paljon vahvuuksia. Vahvuus on jotain sellaista, missä olet hyvä ja minkä tekemisestä nautit. Vahvuus voidaan määritellä ajatus- tunne tai käyttäytymismallina, jonka harjoittaminen innostaa, sitouttaa ja antaa energiaa. Vahvuuksia on monenlaisia: lahjakkuuksia, taitoja, luonteenvahvuuksia, intressejä ja resursseja. Tässä kirjoituksessa keskityn luonteenvahvuuksiin.

Luonteenvahvuudet eli ”arvot toiminnassa”

Luonteenvahvuudet ovat positiivisia ja moraalisesti arvostettuja luonteenpiirteitä, jotka eivät ole aikaan, uskontoon tai kansallisuuteen sidottuja, vaan universaaleja vahvan ja hyveellisen käyttäytymisen muotoja. Sanotaankin, että luonteenvahvuudet ovat ”values in action” eli arvoja toiminnassa. Ne ovat ominaisuuksia, joita arvostamme itsessämme, ystävissämme, lapsissamme, kollegoissamme ja johtajissamme. Tutkimalla kirjallisuutta, uskonnollisia kirjoituksia, psykologiaa ja monia muita aloja, on voitu löytää 24 erilaista luonteenvahvuutta, jotka täyttävät em. kriteerit, eivätkä ole päällekkäisiä toistensa kanssa.

Meillä jokaisella on 24 luonteenvahvuutta

Meillä jokaisella on siis 24 eri luonteenvahvuutta. Ja se, mikä tekee meistä uniikkeja yksilöitä, on se miten paljon luonnostaan kutakin vahvuutta käytämme. Joitakin luonteenvahvuuksia käytämme liikaa, toisia liian vähän ja joitakin juuri oikean määrän. Ja tietyt vahvuudet ovat meissä niin luonteenomaisia, että niistä voidaan puhua ydinvahvuuksina.  Vaikka luonteenvahvuus on paljolti myös tiedostamaton tapa toimia, voidaan näitä kaikkia luonteenvahvuuksia myös kehittää, ja eri elämäntilanteissa vahvuudet tulevat eri tavoin käyttöön.

Luonteenvahvuudet sijoittuvat 6 hyveen alle

Luonteenvahvuudet voidaan sijoittaa 6 hyveen alle. Näitä hyveitä ovat: Viisaus, Rohkeus, Rehellisyys, Kohtuullisuus, Inhimillisyys ja Transsendenssi. Viisauden hyveen alle sijoittuvat luonteenvahvuudet, kuten luovuus, uteliaisuus, oppimisen ilo, avarakatseisuus ja näkökulmanottokyky. Rohkeuden hyveen alle kuuluvat: rehellisyys, urheus, sinnikkyys ja innokkuus. Inhimillisyyden hyveen alla ovat sellaiset luonteenvahvuudet kuten; ystävällisyys, rakkaus ja sosiaalinen älykkyys. Kohtuullisuuden alle taas kuuluvat: anteeksiantavaisuus, nöyryys, harkitsevaisuus ja itsesäätely. Oikeudenmukaisuuden hyveen alla ovat reiluus, johtajuus ja ryhmätyö. Transsendenssin alle kuuluvat henkisyys, kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen, kiitollisuus, toiveikkuus ja huumori.

Luonteenvahvuuksia vahvistamalla kohti kukoistusta

Tutkimuksin on voitu osoittaa, että keskittymällä vahvuuksien kehittämiseen, heikkouksien sijaan, tuloksia voidaan parantaa jopa 100% :lla. Mitä enemmän vahvuuksia ottaa käyttöön, sitä vähemmän kokee mm. stressiä, huolta, kiukkua. Ja kun negatiivista tunnelastia on vähemmän tilaa jää optimismille ja rohkeudelle, elämäntyytyväisyydelle ja merkitykselle sekä kyvylle ponnahtaa takaisin elämän vastaiskujen jäljiltä.

Positiivisen psykologian ”isä” Martin Seligman onkin sanonut, että tutustumalla omiin vahvuuksiinsa ja ottamalla ne käyttöön voi vaikuttaa kaikkiin hyvän elämän osa-alueisiin: myönteisyyteen, uppoutumiseen, ihmissuhteisiin, merkitykseen, aikaansaamiseen ja elinvoimaan.

Luonteenvahvuudet äitiyden voimavarana

Mietin, miten voimauttavaa onkaan katsoa itseään ja huomata, että minussa onkin tällainen vahvuus. Näin paljon pelkkää hyvää. Löytää ehkä ihan uusia ulottuvuuksia itsestään, ja päästä käsiksi johonkin, mistä ei ole ollut niin tietoinenkaan. Se lisää itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja hyväksymistä, ja ymmärrystä siitä, miksi toimii, käyttäytyy ja tuntee tietyllä tavalla. Ja mikä parasta, kun tulee tietoiseksi omista vahvuuksista, voi oppia hyödyntämään niitä niin, että hyötyy siitä itse ja niin, että siitä on hyötyä myös muille.

Äitinä haluaisin olla vahvistamassa lapsissani sitä hyvää, mikä heissä on luontaista. Ajattelen, että se on sitä, että lapsi tulee nähdyksi sellaisena kuin on. Etten tunkisi väärään muottiin, kertoisi mitä pitää olla tai tehdä, tai olisi sokea toisen valolle, vaan voisin vahvistaa sitä mikä on hyvää ja oikein jo sellaisenaan. Auttaa lapsiani näkemään itsessään hyvää ja arvokasta. En tiedä mikä olisi vanhemmuudessani tämän arvokkaampaa. Ajattelen, että lapset eivät tee niin kuin minä sanon, vaan ottavat mallia siitä kuinka minä toimin ja käyttäydyn. Siksi näen, että vahvuustyö on tärkeää aloittaa itsestä.

Koska vahvuudet liittyvät vahvasti arvoihin, niillä on yhteys myös sisäiseen motivaatioon. Tätä kautta ne ovat avain myös turhan suorittamisen ja kiireen kitkemiselle omasta arjesta. Tunnistamalla itselle luontaiset tavat olla hyvä äiti, voi irrottautua vertailusta muihin, syyllisyyden tunteista liittyen omaan riittävyyteen, ja nähdä ja arvostaa itseään ja muita äitejä juuri sellaisena kuin on.

 

Luonteenvahvuuksiin tutustuminen tuo siis voimavaroja äitiyteen:
  1. Ohjelmoimalla aivoja huomaamaan hyvän itsessä ja muissa
  2. Vähentämällä epämieluisten tunteiden määrää
  3. Antamalla tilaa optimismille ja rohkeudelle, elämäntyytyväisyydelle ja merkitykselle, sekä kyvylle ponnahtaa takaisin elämän vastaiskujen jäljiltä
  4. Lisäämällä myönteisyyttä, uppoutumista ja elinvoimaa
  5. Parantamalla ihmissuhteita
  6. Tehostamalla aikaansaamista
  7. Kitkemällä suorittamista, vertailua ja riittämättömyyden tunteita
  8. Kohentamalla itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja hyväksyntää
  9. Auttamalla vahvistamaan hyvää myös omissa lapsissa

 

<3:lla Miia

 

PS. Luonteenvahvuuksiin pääset johdollani tutustumaan tarkemmin, 10.2. pidettävässä Äidin ikiomassa sunnuntaihellittelyssä.

 

Kirjoittaja on Positiivisen Psykologian Practioner, Coach, äitiyteen erikoistunut pilatesohjaaja ja Liikunnanohjaaja (AMK), Miia Vauhkonen

 

Lähteet:

Positive Psychology Practitioner –opinnot / Joylla.com

Character Strengths matter