Life coaching, coaching

Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin työkalu, joka perustuu positiiviseen psykologiaan, kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen, NLP:hen ja urheiluvalmennukseen. Valmennukset ovat voimaannuttavia, konkreettisia ja eteenpäinvieviä ja vaikuttavat usein elämänlaatuun välittömästi.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa kartoitetaan lähtötilanne, sydämentoiveet ja suunnataan katse kohti tulevaa. Valmentaja voi erilaisten kysymysten ja tehtävien avulla auttaa asiakasta kuulemaan omat toiveensa, määrittämään omat tavoitteensa ja suunnittelemaan hyvältä tuntuvan toimintasuunnitelman niiden saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa jokainen on oman elämänsä ja tilanteensa paras asiantuntija ja kaikki se mitä tulee tietää on jo hänessä itsessään. Valmennus synnyttää uusia oivalluksia ja jäsentää ja kirkastaa jo olemassa olevaa tietoa. Valmennus on täysin luottamuksellinen, tasavertainen kohtaaminen valmennettavan ja valmentajan välillä, joka voi tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai skypen välityksellä.

 

Varaa aika 

Kysy lisää