Positiivinen psykologia

posted in: Blogi | 0

Positiivinen psykologia

Olen koko viime syksyn ”kihelmöinyt”, tuntenut valtavaa innostusta ja paloa. Tuntenut löytäneeni jotakin, mitä olen aina etsinyt. Olen viettänyt kaksi opintopäivää kuukaudessa Haaga-Helian luokkahuoneessa, tehnyt kynä sauhuten muistiinpanoja ja koettanut imeä itseeni mahdollisimman paljon. Olen lukenut kymmeniä toinen toistaan nostattavampia kirjoja, antanut kirjaston eräpäivien paukkua ja silti joutunut pitkin hampain palauttamaan useita lainauksia jo ennen kuin ehdin kirjan pariin. Olen säksättänyt oivalluksiani kaikille, silloinkin kun ei olisi tarvinnut. Nyt olen saanut viimeisenkin reflektion palautettua. Joylla:n ja kesäyliopiston yhteistyössä järjestämät Positiivisen Psykologian Practitioner -opinnot ovat ohi. Mieli on vähän haikea ja vähän hädissään: mitä NYT?

Joten NYT aion kertoa sinulle, mistä kaikki tämä innostus on peräisin, ja mitä se positiivinen psykologia oikein on. Kerron mitä positiivisen psykologian tieteenala tutkii ja edistää, ja miten se eroaa perinteisestä psykologiasta. Kerron myös, mitä eroa ja yhtäläisyyksiä on ”selfhelp”:llä, positiivisella psykologialla ja antiikin suurilla ajattelijoilla!? Ja mitä minulle jäi käteen opinnoistani positiivisen psykologian parissa.

 

Positiivinen psykologia on tiede, joka tutkii kukoistusta

Positiivinen psykologia on siis hyvin nuori tieteen ala, joka vuodesta 1998 on tutkinut hyvinvointia, vahvuuksia ja kukoistusta, ja pyrkinyt edistämään niitä. Siinä missä perinteinen psykologia on keskittynyt tutkimaan, mikä meissä on vikana ja miten viat voidaan korjata, positiivinen psykologia tutkii mikä meissä on hyvää ja oikein. Perinteisen psykologian avulla on löydetty valtava määrä eri diagnooseja ihmismielen ongelmille. Diagnoosien avulla on voitu löytää oikeat hoitomuodot monille eri mielenterveyden ongelmille, mikä on ollut valtavan tärkeää ja vaatinut käytössä olleet resurssit toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. On kuitenkin huomattu, että ongelmien tai sairauksien puuttuminen ei ole yhtä kuin hyvinvointi. Voidaan ajatella että perinteinen psykologia sijoittuu janalle -10 ja 0 välille ja positiivinen psykologia 0 ja +10 välille. Perinteisen psykologian hoitomuotojen avulla päästään janan miinuspuolelta nollatasolle, jossa asiat ovat ihan ok. Positiivinen psykologia tutkii, kuinka päästään nollatasosta plussan puolelle; eli kuinka ihminen voi kukoistaa. Lisäksi voidaan sanoa, että positiivisen psykologian katse on tulevaisuudessa ja nykyhetkessä, kun taas perinteinen psykologia tarkastelee enemmän menneisyyttä.

 

Positiivinen psykologia perustuu tieteellisesti todistettuun aineistoon

Vaikka positiivinen psykologia nyt kuulostaa modernilta lähestymistavalta, ovat jo antiikin filosofit, kuten Socrates ja Aristoteles, pohtineet näitä samoja onnellisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Tieteellinen näyttö on kuitenkin aiemmin jäänyt puutteelliseksi, ja positiivinen psykologia tieteenä paikkaa nyt tätä epäkohtaa.

Positiivinen psykologia eroaakin ”selfhelp” -osastosta juuri siinä, että se pohjautuu tieteellisesti todistettuun aineistoon. On kuitenkin hyvä muistaa, että mikään tiede ei ole 100% todistettua, vaan tutkimustulokset ovat keskimääriä, ja kertovat miten jokin asia toimii jollekin. Kannattaa siis muistaa olla kriittinen lukiessaan tutkimuksia, tai niihin perustuvia vinkkejä, ja pyrkiäkin enemmän inspiroitumaan ja saamaan niistä ideoita, joita kokeilla omassa arjessaan. Yhteistä positiiviselle psykologialle ja selfhelp:lle taas on se, että ne molemmat ovat erittäin käytännön läheisiä, mikä selittää myös niiden suosiota.

 

Onko positiivisuus negatiivisen kieltämistä?

Positiivinen psykologia on saanut myös kritiikkiä osakseen. Tutkimusmenetelmiä ja niiden laatua on arvosteltu, ja positiivisen psykologian on koettu väheksyvän ja jopa kieltävän elämän varjopuolien olemassaolon. Tämä on kuitenkin virheellinen käsitys, sillä positiivinen psykologia nimenomaan antaa valtavasti voimavaroja ja työkaluja näiden elämän tummempien sävyjen kohtaamiseen ja hyväksymiseen, ja auttaa löytämään merkitystä haasteista ja vaikeuksista, joita elämä väistämättä eteemme heittää.

Minulle tämä syksy oli mitä parhain ajankohta uppoutua näihin positiivisen psykologian opintoihin ja saada vastapainoa tavanomaista enemmän huolta, lähimmäisteni terveydestä, sisältäneeseen syksyyn. Se on auttanut minua haastavassa tilanteessa hyväksymään tämän hetken ja siihen liittyvät kipeät tunteet juuri sellaisena kuin ne nyt ovat. Se on auttanut keskittymään voimavaroihin ja vahvuuksiini, ongelmien ja kauhuskenaarioiden sijaan, ja ylläpitänyt toivoa.

 

Hyvinvoinnin rakennuspalikat jokamiehenoikeuksiksi?

Koen, että tämä tieto tulisi saada kaikkien ulottuville, kansalaisoikeudeksi tai osaksi oppivelvollisuutta. Erityisesti haluaisin, että kaikki pienet ihmisen taimet saisivat reppuihinsa valmiuksia kohdata epämiellyttäviä tunteita, nähdä haasteiden kultareunukset, oppia itsemyötätuntoa, löytää omat vahvuutensa, oppia ajattelemaan myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti, tunnistaa omat arvonsa, ymmärtää ihmissuhteiden merkitys omalle hyvinvoinnille ja taitoa kuulla kehon viestejä. Uskon, että sillä tavoin voimme olla rakentamassa aidosti hyvinvoivaa yhteiskuntaa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja vaikuttaa jopa itsemurhatilastoihin, jotka tällä hetkellä puhuvat omaa surullista kieltään hyvinvointivaltiostamme.

 

Mitä positiivisen psykologian practitioner -opinnot antoivat minulle?

Viimeiset puoli vuotta positiivisen psykologian parissa ovat antaneet minulle valtavasti ilon ja innostuksen tunteita. Vakuuttaneet minut kiitollisuuden ja onnistumisten huomioimisen tärkeydestä. Vahvistaneet minussa halua tehdä hyvää pyyteettömästi ja myös ventovieraille. Antaneet inspiraatiota elää entistäkin vahvemmin oman näköistä elämää ja rohkeutta tarttua niihin asioihin jotka kutsuvat. Kirkastaneet jälleen arvojani, ja sitä kautta lisänneet merkityksen tunnettani. Johdattaneet minut tutustumaan konkreettisesti itsemyötätunnon harjoittamiseen ja vakuuttaneet minut läsnäolon ehdottomasta tärkeydestä aivan kaikilla elämän osa-alueilla. Herättäneet minut huomaamaan ihmissuhteiden keskeistäkin keskeisimmän merkityksen hyvinvoinnille. Avanneet keho-mieli yhteyteen ja kehollisuuteen aivan uusia näkökulmia. Ja mikä tärkeintä, antaneet myös yhteisön, jossa samanhenkiset ihmiset voivat kohdata, yhdistyä, jakaa ajatuksia ja tehdä hyvää. Tästä siis tämä kihelmöinti, ilo ja innostus. Suosittelen lämpimästi Positiivisen Psykologian Practitioner –koulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Positiivisen psykologian sanomaa eteenpäin

Tämän koulutuksen pohjalta, aion nyt myös omalta osaltani lähteä viemään positiivisen psykologian sanomaa eteenpäin. Se tulee tapahtumaan blogikirjoitusten ja hyvinvointia edistävien vinkkien muodossa VauMii:n facebook ja instagramtileillä. Tulen yhdistämään läsnäolevan liikkeen ja positiivisen psykologian eheyttäviä oppeja valmennukselliseen lähestymistapaan ryhmissä ja hyödyntämään oppimaani myös yksilövalmennuksessa. Olen avoin myös workshop ja valmennustilauksille koskien ryhmiä, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hyvästä elämästä ja aidosta onnellisuudesta.

 

 

<3:llä Miia

Positive Psychology Practitioner, LCF LifeCoach,

Liikunnanohjaaja (AMK), Pilates Health ja Hypopressive -ohjaaja.