työhyvinvointi positiivinen psykologia helsinki vaumii
Hyvinvointipäivät yrityksille ja työyhteisöille

Yrityksille ja työyhteisöille VauMii tarjoaa positiivisen psykologian viitekehykseen ja tutkittuun tietoon pohjautuvia palveluita. Kokonaisuuteen voidaan yhdistää läsnäolevaa liikettä, rentoutusta, sekä positiivisen psykologian luentoja ja työpajoja valmennuksellisesti. Kaikki palvelut räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeita.

Kukoistuksen kehys

Positiivinen psykologia on tiede, joka tutkii kukoistusta; sitä mikä meissä on hyvää ja oikein. Kukoistuksen osa-alueita ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen sekä elinvoimaisuus. Myönteisyyden osa-alueeseen kuuluvat myönteiset tunteet, tunnetaidot, optimismi ja kiitollisuus. Uppoutumisen osa-alueeseen kuuluvat Flow, mindfulness, huippukokemukset, vahvuudet, sekä työnimu. Ihmissuhteiden osa-alueella keskitytään ihmissuhteiden merkitykseen hyvinvoinnille, rakkauteen, vuorovaikutukseen sekä sosiaalisiin tunteisiin, kuten myötätuntoon ja empatiaan. Merkityksen osa-alueeseen kuuluvat elämäntarkoitus, onnellisuus, arvot, kutsumus, merkitys ja työ sekä transsendenssi ja tarinat. Aikaansaamisen osa-alueeseen motivaatio, tavoitteet, toimintasuunnitelmat, mindsetit sekä itsemyötätunto. Elinvoimaisuuden osa-alue pitää sisällään kehollisuuden, keho-mieliyhteyden, unen, ravinnon ja liikunnan merkityksen.

Esimerkkejä erilaisista työpajoista:

Itsemyötätunto voimavaraksi auttamistyössä

Mitä itsemyötätunto on ja mitä se ei ole? Kuinka vahvistaa myötätuntoa itseä kohtaan?

Arvot ajankäytön kompassina työssä ja vapaalla

Elätkö arvojesi mukaista elämää? Ja kuinka se näkyy ajankäytössäsi?

Luonteenvahvuuksilla lisää työnimua, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä

Tunnistatko todelliset vahvuutesi? Tiesitkö, että keskittymällä vahvuuksien kehittämiseen, voi aikaansaada 100% enemmän tuloksia?

Tunne mitä tunnet 

Keho, kehollisuus ja tunteiden tunnistaminen. Kuinka kohdata epämiellyttäviä tunteita, haastavia asiakkaita ja tilanteita rakentavasti? Tunnesanasto, tunneilmasto sekä vaikeiden tunteiden kohtaaminen.

Stressistä ystävä

Kuinka helpottaa stressiä liikkeen ja hengityksen avulla? Tunnista stressitekijäsi ja opi rentoutumaan oikealla tavalla. Positiivisen psykologian käänteentekevä näkökulma stressiin.

Vahvempi tiimi ja voimauttavat vuorovaikutustaidot

Omien ja työyhteisön vahvuuksien tunnistaminen. Läsnäolo ja voimauttavien vuorovaikutustaitojen harjoittelua.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysele lisää. Räätälöidään juuri teidän työyhteisölle toimiva kokonaisuus yhdessä.